Sobre NOSALTRES

Equip humà.

Notaris

Víctor Alonso Cuevillas Sayrol

Llicenciat en Dret en 1972 i Notario des de 1975.
– ANGLÈS / FRANCÈS –

Víctor Alonso Cuevillas Fortuny

Llicenciat en Dret en 1999 i Notario des de 2002.
– ANGLÈS –

Oficials

Jaume Sebastiá Cañellas

Més de 20 anys d’experiència.

María José Pérez Sampol

Llicenciada en Dret.
– ANGLÈS / ALEMANY –

Xisca Campins Morro

Llicenciada en Dret.

Miguel Vidal Servera

Més de 20 anys d’experiència.

María Antonia Martorell Ballester

Llicenciada en Dret i Diplomada en Relacions Laborals.

Blai Frontera Vaquer

Més de 20 anys d’experiència.

Xema Pol Aloy

Més de 20 anys d’experiència.

Natalia C. Lennie Barceló

Diplomada en Turisme.
– INGLÉS –

Andreu Rodríguez Ferriol

Més de 20 anys d’experiència.

Recepció

Pequi Ferriol Martínez

Paloma Ramón Ramis

– ANGLÈS / FRANCÈS / ALEMANY –

Administració

Isabel Nadal Mas

Diplomada en Relacions Laborals.

Irene García Bermejo

Diplomada en Turisme.
– ANGLÈS –

Miriam Belmonte Narváez

Beatriz Avelar Luaces

Còpies

Juanjo Garí Ferrer

Javier Cocina de la Riva

– ANGLÈS –